Digitaalisessa toimintaympäristössä, sosiaalisessa mediassa ja vauhdikkaassa online-maailmassa kilpailevat brändit, yritykset ja muut organisaatiot tarvitsevat tuekseen ennen kaikkea vahvan visuaalisen ilmeen, ja kiinnostavaa visuaalista markkinointia.

Kasvuhakkeroinnilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaidemme digitaalisen markkinoinnin ja online-mainonnan rajalliset vuositason resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja luovat kautta linjan nostetta myyntiin ja liikevaihtoon viivan alle.

Steps Helsinki suunnittelee ja toteuttaa korkealaatuista visuaalista materiaalia ja visuaalisia sisältöjä eri kanaviin, ja toteuttaa digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet ja kasvuhakkerointiprojektit tiiviissä yhteistyössä organisaationne ja tiiminne kanssa.

Steps Helsinki voi esimerkiksi laatia yritykselle brändiohjeiston, tuotteelle tai palvelulle digitaalisen visuaalisen markkinoinnin ohjeiston, suunnitella ja tuottaa markkinoinnin ja myynnin visuaaliset ja sosiaalisen median materiaalit, tai kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne markkinoinnin materiaalien ja digitaalisen markkinoinnin tuotantoon.

Sisältömarkkinointi on sosiaalisen median palveluiden ja niiden käytön myötä syntynyt markkinointitekniikka, jossa tuotteen tai palvelun tarkkaan rajatulle kohderyhmälle tuotetaan kohderyhmän arvostamaa, sille hyödyllistä, sekä jatkuvaa ja johdonmukaista markkinointiviestintää ja muuta sisältöä monikanavaisesti. Tässä työssä hyödynnetään yleensä myös vaikuttajamarkkinoinnin eri kanavia, kuten talon ulkopuolisia bloggaajia ja muita digitaalisen maailman vaikuttajia.

Steps Helsinki voi auttaa laatimaan tai suunnitella yritykselle tai organisaatiolle, tai tuotteelle tai palvelulle kokonaisvaltaisen sisältömarkkinoinnin tai vaativan ja kohdennetun vaikuttajamarkkinoinnin suunnitelman.

Lisäksi voimme kouluttaa ja valmentaa organisaationne henkilöstöä ja tiimiänne laadukkaan digitaalisen sisällön, organisaation sosiaalisen median päivitysten ja digitaalisen markkinoinnin materiaalien tuotantoon.

Steps Helsinki voi myös suunnitella ja tuottaa tekstisisältöjä esimerkiksi blogeihin, sosiaalisen mediaan, sähköpostikampanjoihin tai organisaationne verkkosivustoille. Mieluiten kuitenkin jalkautamme käytäntöjä näistä omaan organisaatioonne.

 

Miten teidän resursseistanne saadaan paras mahdollinen teho irti? Ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tarpeistanne!