Skip to content
Skip Slider

Ketterää, luovaa ja ripeää strategista suunnittelutyötä.

Oletko pohtinut, miten asiakkaan kohtaamista, organisaationne digitaalisia palveluita ja monikanavaista markkinointianne voisi kehittää?

Onko asiakaskokemuksen kehittäminen ja parantaminen teille ajankohtainen asia?

cropped-timantti_300_x_300_px.png

Suunnittelutoimisto Steps Helsinki tarjoaa ripeää, monipuolista ja asiantuntevaa apua ja tukea yritysten ja organisaatioiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Steps Helsinki toteuttaa ja suunnittelee yhdessä kanssasi kustannustehokkaat ja onnistuneet verkkosivu- ja mobiilipalveluhankkeet, muut visuaaliset markkinoinnin projektit ja sisältömarkkinoinnin toimenpiteet, sekä fasilitoi, suunnittelee ja toteuttaa asiakasymmärrys- ja palvelumuotoiluprojekteja.

Lisäksi voimme valmentaa, kouluttaa ja konsultoida organisaationne henkilökuntaa.

Aito digitalisaation, palvelumuotoilun ja markkinoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen haastaa koko yrityskulttuurin ja liiketoiminnan.

Lähtökohtana on, että autamme asiakkaitamme menestymään ja rakentamaan parempia palvelukonsepteja, digitaalisia palveluita ja digitaalista markkinointia.

Hinnoittelu on reilua ja läpinäkyvää ja perustuu joko suunnittelijan työpäivähintaan tai on tuntiperusteinen projektista riippuen.

Toimistomme sijaitsee Helsingin Suvilahdessa.

cropped-timantti_300_x_300_px.png

Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut:

• Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu
• Asiakasymmärryksen kehittäminen ja syventäminen
• Kvalitatiiviset yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut
• Ratkaisukeskeiset työpajat asiakkaillenne ja henkilöstöllenne

+

Markkinoinnin asiantuntijapalvelut:

• Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden konseptisuunnittelu
• Sisältömarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi
• Visuaalinen markkinointiviestinnän suunnittelu ja tuotanto
• Konsultaatiot, koulutukset ja valmennukset

cropped-timantti_300_x_300_px.png


Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas

Steps Helsinki on julkaissut tänä vuonna yrityspäättäjille suunnatun liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun Ostajan Oppaan. Tämä kattava opas on maksuton.

Lataa materiaali itsellesi allaolevan linkin takaa:

Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas (PDF), 2017

ostajan_opas_steps_helsinki


Yhteystiedot // Steps Helsinki Oy

Iiris Konttinen, Suunnittelija, strategi, CEO


 +358 44 295 9564
iiris@stepshelsinki.fi
iiris.konttinen@stepshelsinki.fi

Toimin Steps Helsinki Oy:ssa CEO:na, ja yrityksen asiakkaiden palveluksessa suunnittelijana ja strategina.

Ennen oman suunnittelutoimiston perustamista olen työskennellyt monipuolisesti mm. verkkosivuprojektien, palvelumuotoilun, markkinoinnin, digitaalisen strategian ja fasilitoinnin parissa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Taustani on Metropolia-ammattikorkeakoulussa, jossa olen opiskellut digitaalista muotoilua, brändäystä, graafista suunnittelua, markkinointia ja palvelumuotoilua, ja Helsingin yliopistossa, jossa olen opiskellut humanistisia tieteitä.

Ota yhteyttä, niin tutustutaan ja jutellaan lisää!


linkedin.com/in/iiriskonttinen
lifeofaplanner.fi

sanni

Sannimari Honkanen, Suunnittelija


+358 44 241 3416
sannimari@stepshelsinki.fi
sannimari.honkanen@stepshelsinki.fi

Toimin suunnittelijana Steps Helsinki Oy:ssa, ja opiskelen samalla taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella. Opintojeni aikana olen tehnyt liike-elämälle erilaisia palvelumuotoilun ja teollisen muotoilun projekteja, sekä näihin liittyvää asiakastutkimusta. Lisäksi opintoihini on sisältynyt ohjelmointia ja kuvitusta. Muotoilun kentällä erikoisalaani ovat palvelut, käytettävyys ja teknologia.


linkedin.com/in/sannimari-honkanen

jerry

Jerry Lahtinen, Myyntiassistentti


+358 44 240 3459
jerry@stepshelsinki.fi
jerry.lahtinen@stepshelsinki.fi

 Toimin Steps Helsinki Oy:ssa myyntiassistenttina. Minulla on viiden vuoden monipuolinen kokemus myynnistä ja asiakaspalvelusta.


linkedin.com/in/jerrylahtinen

 

Palvelumuotoilu — mitä se on ja mikä on sen hyöty liiketoiminnalle?

 

Palvelumuotoilu (engl. service design) tarkoittaa erilaisten palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on asiakaskokemuksen (engl. customer experience) ihmiskeskeinen suunnittelu siten että palvelu vastaa sekä asiakkaiden tutkittuja tarpeita ja toiveita, että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu tarkoittavat yrityksen tai organisaation strategiasta johdettujen tavoitteiden ottamista projektien tavoitteeksi. Palvelumuotoilu on osallistava tapa tehdä asioita, joten se ohjaa organisaation pitämään tiivistä yhteyttä asiakkaisiin ja palvelun käyttäjiin. Näin ymmärretään syvällisemmin omaa kohderyhmää, ja tämän tiedon pohjalta voidaan innovoida uutta.

Palvelumuotoilu on myös asiakaslähtöinen tapa toimia. Tämän ajattelutavan ottaminen suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi varmistaa, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan asiakas keskiössä.


Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

cropped-timantti_300_x_300_px.png