Skip to content

Palvelumuotoilu, markkinointi ja työpajat

Steps Helsinki tarjoaa ripeää, monipuolista ja asiantuntevaa apua ja tukea organisaatioiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.


Lähtökohtana on, että autamme asiakkaitamme menestymään ja rakentamaan parempia palvelukonsepteja, digitaalisia palveluita ja markkinointia. Hinnoittelu on reilua ja läpinäkyvää ja perustuu joko suunnittelijan työpäivähintaan tai on tuntiperusteinen projektista riippuen.


Palvelumuotoilutyöpajojen avulla voidaan tutkia asiakkaiden tarpeita ja toiveita, kehittää organisaation asiakaslähtöisyyttä, innovoida uutta, työstää organisaationne tai tiiminne vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittää entisestään markkinointia, myyntiä, tuotteita, palveluita ja liiketoiminnan kokonaisuutta.

Työpajojen teema, käsiteltävät aiheet, ja työskentelyn tavoitteet sovitaan yhteisesti, ja työpajat kustomoidaan vastaamaan organisaationne yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteisesti sovittuun kehityshankkeeseen tai palvelumuotoiluprojektiin sisällytetään tyypillisesti useampia työpajoja, joissa käsitellään valittua teemaa eri näkökulmista.

Työpajaan osallistuu yleensä 4-12 organisaation tai tiimin avainhenkilöä. Yhden työpajan normaali kesto on 2-4 h.

Ttyöpaja voidaan järjestää eksklusiivisesti organisaationne kuluttaja-tai yritysasiakkaille, tai työpajoihin voidaan kutsua mukaan myös organisaationne asiakkaiden edustajia.

Työpajoissa on mahdollisuus syventyä ryhmässä myös verkko-ja mobiilipalveluiden konseptisuunnitteluun ja ulkoasun suunnitteluun, tai käytettävyystestaukseen, tai tehdä kvalitatiiviset haastattelut ja kartoitukset asiakkaidenne tarpeista ja toiveista.


Digitaaliset palvelut ja tuotteet sekä digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet on syytä suunnitella alusta alkaen hyvin ja huolellisesti. Näin varmistetaan asiakastyytyväisyys ja kustannustehokkaat investoinnit ja saavutetaan tavoitteet.

Steps Helsinki voi toimia toteuttavana osapuolena ja tiiminne tukena verkkopalvelu-ja mobiilipalveluprojektien idean ja konseptin, käyttöliittymän, sisällön ja ulkoasun suunnittelussa.

Kvalitatiiviset haastattelut ja palvelumuotoilutyöpajat lisäävät asiakasymmärrystä ja auttavat kirkastamaan digitaalisen palvelun kohdeyleisöä, käytettävyyttä, sisältöjä, tavoitteita ja mittareita.


%d bloggers like this: