Skip to content

Palvelumuotoilun ja markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Steps Helsinki tarjoaa ripeää, monipuolista ja asiantuntevaa apua ja tukea organisaatioiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.


Lähtökohtana on, että autamme asiakkaitamme menestymään ja rakentamaan parempia palvelukonsepteja, digitaalisia palveluita ja markkinointia. Hinnoittelu on reilua ja läpinäkyvää ja perustuu joko suunnittelijan työpäivähintaan tai on tuntiperusteinen projektista riippuen.


Palvelumuotoilutyöpajojen avulla voidaan tutkia asiakkaiden tarpeita ja toiveita, kehittää organisaation asiakaslähtöisyyttä, innovoida uutta, työstää organisaationne tai tiiminne vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittää entisestään markkinointia, myyntiä, tuotteita, palveluita ja liiketoiminnan kokonaisuutta.

Työpajojen teema, käsiteltävät aiheet, ja työskentelyn tavoitteet sovitaan yhteisesti, ja työpajat kustomoidaan vastaamaan organisaationne yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteisesti sovittuun kehityshankkeeseen tai palvelumuotoiluprojektiin sisällytetään tyypillisesti useampia työpajoja, joissa käsitellään valittua teemaa eri näkökulmista.

Työpajaan osallistuu yleensä 4-12 organisaation tai tiimin avainhenkilöä. Yhden työpajan normaali kesto on 2-4 h.

Ttyöpaja voidaan järjestää eksklusiivisesti organisaationne kuluttaja-tai yritysasiakkaille, tai työpajoihin voidaan kutsua mukaan myös organisaationne asiakkaiden edustajia.

Työpajoissa on mahdollisuus syventyä ryhmässä myös verkko-ja mobiilipalveluiden konseptisuunnitteluun ja ulkoasun suunnitteluun, tai käytettävyystestaukseen, tai tehdä kvalitatiiviset haastattelut ja kartoitukset asiakkaidenne tarpeista ja toiveista.


Digitaaliset palvelut ja tuotteet sekä digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet on syytä suunnitella alusta alkaen hyvin ja huolellisesti. Näin varmistetaan asiakastyytyväisyys ja kustannustehokkaat investoinnit ja saavutetaan tavoitteet.

Steps Helsinki voi toimia toteuttavana osapuolena ja tiiminne tukena verkkopalvelu-ja mobiilipalveluprojektien idean ja konseptin, käyttöliittymän, sisällön ja ulkoasun suunnittelussa.

Kvalitatiiviset haastattelut ja palvelumuotoilutyöpajat lisäävät asiakasymmärrystä ja auttavat kirkastamaan digitaalisen palvelun kohdeyleisöä, käytettävyyttä, sisältöjä, tavoitteita ja mittareita. Steps Helsinki voi myös laatia uudelle tai jo olemassa olevalle palvelulle tarvittaessa myös kattavan ja yksityiskohtaisen markkinointisuunnitelman, jonka avulla palvelua lähdetään jalkauttamaan eri kanavissa.


Digitaalisessa toimintaympäristössä ja sosiaalisessa mediassa kilpailevat brändit ja yritykset tarvitsevat tuekseen vahvan visuaalisen ilmeen, ja kiinnostavaa sisältömarkkinointia.

Steps Helsinki suunnittelee ja toteuttaa korkealaatuista visuaalista markkinointimateriaalia ja sisältöjä eri kanaviin, ja toteuttaa markkinoinnin toimenpiteet tiiviissä yhteistyössä organisaationne kanssa.

Markkinoinnin tuotannolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tekstisisältöjen suunnittelua ja tuottamista esimerkiksi blogeihin, sosiaalisen mediaan, sähköpostikampanjoihin tai verkkosivustoille, tai erilaisten visuaalisten markkinointiviestinnän materiaalien suunnittelua ja tuotantoa.

Steps Helsinki voi myös auttaa laatimaan yritykselle, tuotteelle tai palvelulle markkinointisuunnitelman, tai kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne markkinointimateriaalien ja digitaalisen markkinoinnin tuotantoon.