Skip to content

Steps Helsinki – Ketterä, luova ja ripeä kumppanisi

Oletko pohtinut, miten organisaationne digitaalisia palveluita ja digitaalista markkinointia voisi parantaa?

Onko digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen teille ajankohtainen asia?

Oletko harkinnut palveluiden ostamista suunnittelutoimistolta?

cropped-timantti_300_x_300_px.png

Suunnittelutoimisto Steps Helsinki tarjoaa ripeää, monipuolista ja asiantuntevaa apua ja tukea organisaatioiden lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Tämä pieni ja ketterä toimisto on aloittanut toimintansa 1.11.2016. Toimistomme sijaitsee Helsingin Suvilahdessa.

Steps Helsinki toteuttaa ja suunnittelee yhdessä kanssasi onnistuneet verkkosivu- ja mobiilipalveluhankkeet, erilaiset visuaaliset markkinointimateriaalit ja sisältömarkkinoinnin toimenpiteet, sekä fasilitoi, suunnittelee ja toteuttaa asiakasymmärrys- ja palvelumuotoiluprojekteja. Lisäksi voimme valmentaa, kouluttaa ja konsultoida organisaationne henkilökuntaa. Lähtökohtana on, että autamme yritysasiakkaitamme ylittämään omien asiakkaidensa odotukset ja menestymään liiketoiminnassaan — rakentamalla yhdessä heidän kanssaan parempia kokonaisvaltaisia palvelukonsepteja, digitaalisia palveluita ja digitaalista markkinointia, kustannustehokkaasti ja ripeästi.

Hinnoittelu on reilua ja läpinäkyvää ja perustuu joko suunnittelijan työpäivähintaan tai on tuntiperusteinen projektista riippuen.


Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut

• Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu
• Asiakasymmärryksen kehittäminen ja syventäminen
• Kvalitatiiviset yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut
• Ratkaisukeskeiset työpajat asiakkaillenne ja henkilöstöllenne

+

Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

• Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden konseptisuunnittelu
• Sisältömarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi
• Visuaalinen markkinointiviestinnän suunnittelu ja tuotanto
• Konsultaatiot, koulutukset ja valmennukset


Yhteistyömme on suositeltavaa aloittaa liiketoimintanne nykytilan kartoituksella. Ensimmäisen konsultaatiotapaamisen aikana Steps Helsingin suunnittelijalla ja strategilla on mahdollisuus perehtyä kanssanne uniikin kartoitustyökalumme avulla lähtökohtiinne, organisaationne ja tiiminne toimintaan ja sen asiakaslähtöisyyteen, liiketoimintanne ja markkinointinne kokonaisuuteen ja tulevaisuuden visioonne.

Tapaamisen keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa asiakkaidenne, organisaationne tai tiiminne suurimmat haasteet, ja tunnistaa asiakaskohtaamisiin, markkinointiin ja palvelumuotoiluun liittyvä innovaatiopotentiaali.

Steps Helsinki voi liiketoiminnan nykytilan kartoituksen ja konsultaatiossa käytyjen keskustelujen jälkeen tarjota tilanteeseenne parhaiten sopivia tuotantopalveluita, kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne, tai suositella uusia yhteistyökumppaneita.


Palvelumuotoilu — mitä se on ja mikä on sen hyöty liiketoiminnalle?

Palvelumuotoilu tarkoittaa erilaisten digitaalisten tai muiden palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä, empatiaan ja ihmiskeskeisyyteen perustuvia menetelmiä.

Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu tarkoittavat yrityksen tai organisaation strategiasta johdettujen tavoitteiden ottamista projektien ja koko toiminnan tavoitteeksi. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ihmiskeskeinen suunnittelu siten että palvelu vastaa sekä asiakkaiden tutkittuja tarpeita ja toiveita, että palvelun tarjoajan ja tuottajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Palvelumuotoilu on ennen kaikkea asiakaslähtöinen ja osallistava tapa toimia ja haastaa samalla organisaatioiden ja tiimien olemassaolevia toimintamalleja. Palvelumuotoilu ohjaa tiimit pitämään tiivistä yhteyttä yllä asiakkaisiin. Näin organisaatiossa ymmärretään syvällisemmin omaa kohderyhmää. Tämän tiedon pohjalta voidaan innovoida uutta ja parantaa olemassaolevaa digitaalista ekosysteemiä, lisätä liiketoiminnan tuottoa ja jopa ylittää asiakkaiden odotukset.

Palvelumuotoilun ottaminen suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi ja strategiseksi kehittämiskohteeksi tuo kilpailuetua ja varmistaa, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan asiakas keskiössä.

Luodaan yhdessä paras mahdollinen asiakaskokemus!


Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas

Steps Helsinki on julkaissut tänä vuonna yrityspäättäjille suunnatun liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun Ostajan Oppaan. Tämä kattava opas on maksuton.

Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas (PDF), 2017

ostajan_opas_steps_helsinki


Yhteystiedot

Iiris Konttinen, Suunnittelija, strategi, CEO


 +358 44 295 9564
iiris@stepshelsinki.fi
iiris.konttinen@stepshelsinki.fi

Toimin Steps Helsinki Oy:ssa CEO:na, ja yrityksen asiakkaiden palveluksessa suunnittelijana ja strategina.

Ennen oman suunnittelutoimiston perustamista olen työskennellyt monipuolisesti mm. verkkosivuprojektien, palvelumuotoilun, markkinoinnin, digitaalisen strategian ja fasilitoinnin parissa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Taustani on Metropolia-ammattikorkeakoulussa, jossa olen opiskellut digitaalista muotoilua, brändäystä, graafista suunnittelua, markkinointia ja palvelumuotoilua, ja Helsingin yliopistossa, jossa olen opiskellut humanistisia tieteitä.

Ota yhteyttä, niin tutustutaan ja jutellaan lisää!


linkedin.com/in/iiriskonttinen
lifeofaplanner.fi


cropped-timantti_300_x_300_px.png