Palvelumuotoilu tarkoittaa digitaalisten ja muiden palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua hyödyntäen empatiaan perustuvia, ihmiskeskeisiä suunnittelu- ja työpajamenetelmiä. Näitä metodeja voidaan hyödyntää myös digitaalisessa muotoilu- ja suunnittelutyössä. Strategialähtöinen palvelumuotoilu puolestaan tarkoittaa strategiasta johdettujen tavoitteiden ottamista projektien ja suunnittelutyön tavoitteeksi.

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ihmiskeskeinen suunnittelu siten että palvelu vastaa sekä asiakkaiden tutkittuja tarpeita ja toiveita, että palvelun tarjoajan ja tuottajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Kyseessä on myös asiakaslähtöinen ja osallistava tapa toimia ja haastaa samalla tiimien ja avainhenkilöiden olemassaolevia toimintamalleja.

Palvelumuotoilutyöpajojen avulla voidaan tutkia asiakkaiden tarpeita ja toiveita, kehittää organisaation asiakaslähtöisyyttä, innovoida uutta ja kehittää entisestään markkinointia, myyntiä, tuotteita, palveluita ja liiketoiminnan kokonaisuutta.

Palvelumuotoilun ottaminen suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi ja strategiseksi kehittämiskohteeksi tuo kilpailuetua, virtaviivaistaa organisaation digitaalista ekosysteemiä, lisää liiketoiminnan tuottoa ja varmistaa, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan oma kohderyhmä ja asiakkaat keskiössä.

Onko organisaatiollanne uusi verkko- tai mobiilipalvelu tekeillä, toiveissa tai jo työn alla? Digitaaliset palvelut ja tuotteet sekä digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet on
syytä suunnitella alusta alkaen hyvin ja huolellisesti. Näin varmistetaan asiakastyytyväisyys, kustannustehokkaat investoinnit ja projektin onnistuminen, ja saavutetaan asetetut tavoitteet.

Steps Helsinki voi toimia tiiminne konsultoivana tukena digitaalisissa projekteissa, esimerkiksi palvelun idean ja konseptin kirkastamisessa, tai sen käyttöliittymän, sisällön ja ulkoasun suunnittelussa. Kvalitatiiviset haastattelut ja palvelumuotoilutyöpajat lisäävät asiakasymmärrystä ja auttavat kirkastamaan digitaalisen palvelun kohdeyleisöä, käytettävyyttä, sisältöjä, tavoitteita ja mittareita. Steps Helsinki voi myös laatia uudelle tai jo olemassa olevalle palvelulle tarvittaessa myös kattavan ja yksityiskohtaisen digitaalisen markkinointisuunnitelman,
jonka avulla palvelua lähdetään jalkauttamaan monikanavaisessa ympäristössä.

Luodaan yhdessä paras mahdollinen asiakaskokemus — ota yhteyttä!