Skip to content

Markkinointi

Mitä digitaalinen markkinointi ja sen strateginen suunnittelu edellyttää? Miksi digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen tuo kilpailuetua?

Milloin kannattaa lähteä kasvattamaan liiketoiminnan tuottoa digitaalisen markkinoinnin keinoin?

Steps Helsinki tarjoaa ripeää, monipuolista ja asiantuntevaa apua ja tukea yritysten ja organisaatioiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Steps Helsinki toteuttaa ja suunnittelee yhdessä kanssasi kustannustehokkaat ja onnistuneet verkkosivu- ja mobiilipalveluhankkeet, muut visuaaliset markkinoinnin projektit ja sisältömarkkinoinnin toimenpiteet, sekä fasilitoi, suunnittelee ja toteuttaa asiakasymmärrys- ja palvelumuotoiluprojekteja.

Lisäksi voimme valmentaa, kouluttaa ja konsultoida organisaationne henkilökuntaa.

Lähtökohtana on, että autamme asiakkaitamme menestymään ja rakentamaan parempia palvelukonsepteja, digitaalisia palveluita ja markkinointia.

Hinnoittelu on reilua ja läpinäkyvää ja perustuu joko suunnittelijan työpäivähintaan tai on tuntiperusteinen projektista riippuen.

icon_service_design


Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut:

• Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu
• Asiakasymmärryksen kehittäminen ja syventäminen
• Kvalitatiiviset yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut
• Ratkaisukeskeiset työpajat asiakkaillenne ja henkilöstöllenne

+

Markkinoinnin asiantuntijapalvelut:

• Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden konseptisuunnittelu
• Sisältömarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi
• Visuaalinen markkinointiviestinnän suunnittelu ja tuotanto
• Konsultaatiot, koulutukset ja valmennukset

icon_service_design


Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

Verkko- ja mobiilipalveluiden konseptisuunnittelu

Onko organisaatiollanne uusi verkko- tai mobiilipalvelu tekeillä, toiveissa tai mahdollisesti jo työn alla? Digitaaliset palvelut ja tuotteet sekä digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet on syytä suunnitella alusta alkaen hyvin ja huolellisesti. Näin varmistetaan asiakastyytyväisyys, kustannustehokkaat investoinnit ja projektin onnistuminen, ja saavutetaan asetetut tavoitteet.

Steps Helsinki voi toimia tiiminne konsultoivana tukena verkko- ja mobiilipalveluprojekteissa, esimerkiksi palvelun idean ja konseptin kirkastamisessa, tai sen käyttöliittymän, sisällön ja ulkoasun suunnittelussa.

Kvalitatiiviset haastattelut ja palvelumuotoilutyöpajat lisäävät asiakasymmärrystä ja auttavat kirkastamaan digitaalisen palvelun kohdeyleisöä, käytettävyyttä, sisältöjä, tavoitteita ja mittareita. Steps Helsinki voi myös laatia uudelle tai jo olemassa olevalle palvelulle tarvittaessa myös kattavan ja yksityiskohtaisen digitaalisen markkinointisuunnitelman, jonka avulla palvelua lähdetään jalkauttamaan eri kanavissa.


Sisältömarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi

Sisältömarkkinointi on internetin ja sosiaalisen median myötä syntynyt markkinointitekniikka, jossa tuotteen tai palvelun kohderyhmälle tuotetaan sen arvostamaa, sille hyödyllistä sekä jatkuvaa ja johdonmukaista markkinointiviestintää ja muuta mediasisältöä sen parhaiten tavoittavissa kanavissa.

Steps Helsinki voi auttaa laatimaan tai suunnitella yritykselle tai organisaatiolle, tai tuotteelle tai palvelulle sisältömarkkinointisuunnitelman, tai kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne sisältöjen, sosiaalisen median päivitysten ja digitaalisen markkinoinnin tuotantoon.

Steps Helsinki voi myös suunnitella ja tuottaa tekstisisältöjä esimerkiksi blogeihin, sosiaalisen mediaan, sähköpostikampanjoihin tai organisaationne verkkosivustoille.


Visuaalinen markkinointiviestinnän tuotanto

Digitaalisessa toimintaympäristössä ja sosiaalisessa mediassa kilpailevat brändit ja yritykset tarvitsevat tuekseen vahvan visuaalisen ilmeen, ja kiinnostavaa visuaalista markkinointia. Steps Helsinki suunnittelee ja toteuttaa korkealaatuista visuaalista markkinointimateriaalia ja visuaalisia sisältöjä eri kanaviin, ja toteuttaa markkinointiviestinnän toimenpiteet tiiviissä yhteistyössä organisaationne ja tiiminne kanssa.

Steps Helsinki voi laatia yritykselle, tuotteelle tai palvelulle visuaalisen markkinoinnin ohjeiston, suunnitella ja tuottaa markkinointiviestinnän materiaalit, tai kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne markkinointiviestinnän materiaalien ja digitaalisen markkinoinnin tuotantoon.


icon_service_design


Konsultaatiot

Yhteistyömme on suositeltavaa aloittaa liiketoimintanne nykytilan kartoituksella. Ensimmäisen konsultaatiotapaamisen aikana Steps Helsingin suunnittelijalla ja strategilla on mahdollisuus perehtyä kanssanne uniikin kartoitustyökalumme avulla lähtökohtiinne, organisaationne ja tiiminne toimintaan ja sen asiakaslähtöisyyteen, liiketoimintanne ja markkinointinne kokonaisuuteen ja tulevaisuuden visioonne.

Tapaamisen keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa asiakkaidenne, organisaationne tai tiiminne suurimmat haasteet, ja tunnistaa asiakaskohtaamisiin, markkinointiin ja palvelumuotoiluun liittyvä innovaatiopotentiaali.

Steps Helsinki voi liiketoiminnan nykytilan kartoituksen ja konsultaatiossa käytyjen keskustelujen jälkeen tarjota tilanteeseenne parhaiten sopivia tuotantopalveluita, kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne, tai suositella uusia yhteistyökumppaneita.

Konsultaatiotapaamiseen olisi hyvä varata aikaa 1-2 h.


Kumppanuussopimukset

Steps Helsinki tarjoaa asiakkailleen lyhyiden tai pidempien palvelumuotoilu- ja markkinointiprojektien ajaksi kumppanuussopimuksia.

Kumppanuussopimuksella tarkoitetaan 2-12 kk mittaista yhteistyösopimusta organisaationne ja Steps Helsingin välillä. Pääosin kumppanuussopimukset ovat 2-6 kk mittaisia, ja projekti viedään tässä ajassa läpi tiiviissä yhteistyössä organisaationne kanssa.


Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas

Steps Helsinki on julkaissut tänä vuonna yrityspäättäjille suunnatun liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun Ostajan Oppaan. Tämä kattava opas on maksuton.

Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas (PDF), 2017

ostajan_opas_steps_helsinki


Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Ota yhteyttä jo tänään, jos haluat kysyä lisää tarjolla olevista palveluista tai 1-2 h digitaalisen markkinoinnin ja digitaalisen palvelumuotoilun konsultaation hyödyntämisestä.


cropped-timantti_300_x_300_px.png