Miksi investoida digitaaliseen designiin ja palvelumuotoiluun? Mitä palvelumuotoilu ja design-ajattelu on – ja mitä hyötyä siitä on? Entä mitä suunnittelija, palvelumuotoilija, designer tai strategi oikeastaan tekeekään työkseen ja mitä lisäarvoa tämä tuo juuri meille? Onko asiakaskokemuksen kirkastamisesta, design-ajattelusta ja digitaalisesta palvelumuotoilusta mitään hyötyä juuri meidän organisaatiolle ja meidän tiimille?

 

Nämä kysymykset mietityttävät varmasti tällä hetkellä monien organisaatioiden ja erityisesti pienten startupien ja keskisuurten kasvuyritysten päättäjiä. Mikäli omassa tiimissäsi ei juuri tällä hetkellä työskentele ketään designerin tai muotoilijan taustalla, on tämä artikkeli erittäin todennäköisesti hyödyllinen juuri sinulle digitaalisen palvelumuotoilun ja visuaalisen suunnittelutyön potentiaalisena ostajana ja hankkijana.

Miksi juuri meidän kannattaisi juuri nyt investoida palvelumuotoiluun – onko meillä siis tällaiselle ulkopuolelta ostetulle palvelulle oikeasti tarvettakaan, ja mitä hyötyä luovasta suunnittelutoimistosta muka on? Onko juuri nyt oikea hetki tälle kumppanuudelle? Onko digitaalisen suunnittelutoimiston asiakkaaksi ryhtyminen juuri nyt meidän organisaatiossamme ja tiimissämme ylipäätään ajankohtaista vai pitäisikö keskittyä omin voimin tekemiseen? Pian pohditaankin, että selvittäisiinköhän nykyisistä ja tulevista haasteista kuitenkin vaikkapa jälleen yksi rekrytointi käynnistämällä.

 

Luovan suunnittelutoimiston asiakkaaksi ryhtyminen voi tuntua isolta päätökseltä.

Mutta omat riskinsä piilevät myös siinä, ellei palvelumuotoilun tai suunnittelutyön hyötyjä nähdä, ja investoinnit digitaaliseen muotoiluun jätetään kokonaan tekemättä. Tuolloin kilpailijat pääsevät helposti ottamaan tuntuvan etumatkan omien digitaalisten ja luovien kumppaniensa kanssa. Paras tapa edetä on tässä vaiheessa listata ensin yksityiskohtaisesti edessä olevan projektin tavoitteet.

Korkean asiakastyytyväisyyden ja hyvän suositteluasteen sekä tietysti digitaalisten ja muiden vaativien projektien parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi on tärkeää vertailla eri toimijoiden lähtökohtia saman projektin toteuttamiseen ja siksi hyvä tapa onkin pyytää muutamilta eri toimijoilta tarjouksia samasta projektista.

 

Millaista hyötyä ja mitä lisäarvoa strategi, suunnittelija, palvelumuotoilija tai designer siis tuo organisaatiollesi, kun projektiin kiinnitetään kumppaniksi alan luova toimisto? Millaista konkreettista osaamista palvelumuotoilija voi tuoda organisaatioon ja tiimiin?

 

Listasimme kolme digitaalisen palvelumuotoilijan ja UX/UI-suunnittelijan tärkeintä core-kompetenssia ja kolme erinomaista syytä investoida digitaaliseen palvelumuotoiluun.

 

Palvelumuotoilija, strategi, suunnittelija tai designer…

 

1. ON ASIAKASLÄHTÖINEN JA ASIAKASKESKEINEN
… eli osaa nostaa tiiminne arkisen toiminnan keskiöön ihmiset – organisaationne henkilöstön, asiakkaat, ostajat ja tuotteen/palvelun potentiaaliset suosittelijat, ja voi fasilitoida, konkretisoida, tarkastella ja tutkia asiakaskokemukseen ja sen kehittämiseen liittyviä asioita organisaation päätöksenteon pohjaksi, osallistuen myös tavoitteiden asettamiseen. Tästä on iso hyöty, kun lähdetään kehittämään virtaviivaisempaa, parempaa asiakaskokemusta ja tehostamaan myyntiä.

 

2. RAKENTAA PALVELU- JA TUOTEKONSEPTEJA
… eli yhdistää liiketoiminnalliset tavoitteenne luovaan ajatteluun ja rakentaa toimivia palvelu- ja tuotekonsepteja, sekä vastaa myös näiden toteutuksesta yhteistyössä organisaationne avainhenkilöiden kanssa. Tästä on paljon hyötyä, sillä suunnittelutoimisto kumppanina pystyy yleensä sekä ideoimaan alusta asti että toteuttamaan digitaalisia ja muita palvelu- ja tuotekonsepteja. Kaikissa organisaatioissa ei henkilöstöllä ole välttämättä uuden ideoinnista osaamista.

 

3. TEKEE KONKREETTISTA SUUNNITTELUTYÖTÄ
… eli konkretisoi organisaationne lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita palvelumuotoilun monipuolisin suunnittelumenetelmin ja toteuttaa haastavaa suunnittelutyötä edellyttäviä hankkeita ja projekteja yhdessä organisaationne avainhenkilöiden kanssa. Hyötynä tästä on, että strategiasta näin johdetut maalit on entistä helpompi saavuttaa, organisaation projektit pysyvät aikataulussa ja budjetissa ja projekteissa päästään tavoitteisiin.

 

 

Ostopäätöksiä pohditaan lisäksi B2B-tarjouskierroksen jälkeen tyypillisesti suhteellisen pitkään ja syvällisesti, budjettia, projektin liiketoiminnalle tuomia hyötyjä ja ajoitusta tarkasti punniten ennen lopullisen päätöksen tekemistä siitä oikeasta kumppanista.

Palvelumuotoilu ei ole kuitenkaan mitään rakettitiedettä, vaan ratkaisuja pieniin ja isompiin liiketoiminnan arkisiin haasteisiin löytyy monesti jo muutamalla tapaamisella, kun kumppanuusprojektia on fasilitoimassa ja vetämässä alan ammattilainen. Näin pienelläkin investoinnilla voidaan saavuttaa suuri hyöty asiakasorganisaatiolle.

 

Oma pieni tiimimme on erikoistunut palvelumuotoilun menetelmien lisäksi digitaaliseen visuaaliseen suunnittelutyöhön. Onnistunut visuaalinen projekti vaatii yleensä tiimin yhteisen kick-off-kokouksen lisäksi kokemuksemme mukaan tilanteesta riippuen 1-3 koko tiimin yhteistä design-työpajaa, jotta päästään mahdollisimman hyvin projektissa olennaisten asioiden äärelle ja yhteiset tavoitteet konkretisoituvat pikkuhiljaa.

Tyypillisesti palvelumuotoilutyöpajoissa on agendalla ensiksi muodostaa yhteinen kuva ja käsitys asiakasorganisaation strategiasta ja tavoiteasiakkaista, ja vasta sitten alkaa ideoida uutta ja ratkaista haasteita yhdessä palvelumuotoilun menetelmin.

 

steps_helsinki_bg_14_projekti_verkkosivusto_uudistus_kehitys_palvelumuotoilu_markkinointi_design_www_2018

 

Projektimme sekä lyhyet ja pidemmät kumppanuussopimuksemme kustomoidaan aina asiakasorganisaation tilanteen mukaan. Tässä on yleensä aina myös tiimimme kanssa neuvotteluvaraa projektien lopullisesta aikataulusta, budjetista ja tavoitteista.

Konkreettinen visuaalinen ja sisällöllinen tuotantotyö muodostaa kuitenkin yleensä projektissa kuin projektissa tunneissa ja työpäivissä mitaten suurimman osuuden.

Vaikka edellä totesimme, että rakettitieteestä ei ole kyse, toivottavasti et ole juuri nyt toteuttamassa projektiasi ilman digitaalisen suunnittelutoimiston ammattimaista taustatukea. Riskit ovat silloin isot.

 

Rakettitiedettä tai ei, niin strategi, suunnittelija, palvelumuotoilija tai designer on lyhyesti sanottuna se ihminen, joka on lähes poikkeuksetta mukana rakentamassa menestyvien organisaatioiden digitaalista asiakaskokemusta, brändiä ja ilmettä.

 

 

Aloitetaanko teidän organisaationne menestystarinan konseptointi ja rakentaminen jo tänään? Ota yhteyttä meihin, niin jutellaan lisää!