Työeläkeyhtiö Varma järjesti yhteistyössä HUB13 Oy:n kanssa VarmaHack-tapahtuman keväisenä viikonloppuna 24.–26.3.2017 Helsingissä. Tapahtumassa kilpailtiin hackathon-hengessä tiimeissä kuntoutusta tukevan, uuden digitaalisen palvelun kehittämisessä.

Osallistujatiimit haastettiin kehittämään helppokäyttöinen digitaalinen palvelu, joka motivoi käyttäjiään pysymään työelämässä hyväkuntoisena tai pääsemään takaisin sopivaan työhön kiinni hyödyntämällä Varman uutta digitaalista kuntoutuspolkua mahdollisimman tehokkaasti. Steps Helsinki tuli ratkaisullaan hackathon-tapahtuman finaalissa Korjaamolla 27.4.2017 hopeasijalle. Tiimimme kilpailutyö perustui kuntoutuspalveluiden markkinointiin ja tunnetuksi tekemiseen erilaisten nopeasti verkossa tehtävien testien ja oman hyvinvoinnin mittarin sekä monipuolisen sisältömarkkinointiekosysteemin avulla.

”Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnallemme yli 4 miljardia euroa vuodessa. Tietoisuuden lisäämisellä ja työkyvyttömyyden uhan torjunnalla voidaan saavuttaa huomattavaa taloudellista hyötyä yksilöiden, yritysten ja koko yhteiskunnan näkökulmasta”, sanoo Varman eläkejohtaja Jyrki Rasi.