Palvelumuotoilun metodien avulla luodaan yhdessä paras mahdollinen asiakaskokemus ja lisätään siten liiketoiminnan tuottoa.

 

 


Strategialähtöinen digitaalinen palvelumuotoilu

 

Digitaaliset palvelut ja tuotteet sekä digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet on syytä suunnitella huolellisesti ja hyvin. Näin varmistetaan kustannustehokkaat investoinnit ja projektin onnistunut vieminen maaliin sekä saavutetaan lopulta projektille asetetut tavoitteet, korkea asiakastyytyväisyys ja suositteluaste.

Analytiikkaan ja dataan sekä kvalitatiiviseen tutkimusaineistoon perustuvat palvelumuotoilutyöpajat lisäävät asiakasymmärrystä ja auttavat kirkastamaan digitaalisen palvelun kohdeyleisöä, käytettävyyttä, sisältöjä, tavoitteita ja mittareita.

Steps Helsinki voi toimia tiiminne konsultoivana tukena digitaalisissa projekteissa, esimerkiksi palvelun idean ja konseptin kirkastamisessa, tai käytännön toteuttajana sen käyttökokemuksen, käyttöliittymän, sisällön ja ulkoasun suunnittelussa.

Steps Helsinki voi myös laatia uudelle tai jo olemassaolevalle palvelulle tarvittaessa myös kattavan ja tarkan digitaalisen markkinointisuunnitelman, jonka avulla palvelua lähdetään jalkauttamaan eri kanavissa.

 

Ratkaisukeskeiset palvelumuotoilutyöpajat

 

Palvelumuotoilutyöpajojen avulla voidaan tutkia asiakkaiden tarpeita ja toiveita, kehittää organisaation asiakaslähtöisyyttä, innovoida uutta, työstää organisaationne tai tiiminne vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittää entisestään markkinointia, myyntiä, tuotteita, palveluita ja liiketoiminnan kokonaisuutta.

Työpajojen tarkka konsepti, tavoitteet ja teemat sovitaan ja suunnitellaan yhdessä, ja työpajat kustomoidaan tilanteen mukaan vastaamaan organisaationne yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteisesti sovittuun kehityshankkeeseen tai palvelumuotoiluprojektiin sisällytetään tyypillisesti useampia työpajoja, joissa käsitellään valittua teemaa eri näkökulmista. Työpajat voidaan joko järjestää eksklusiivisesti organisaationne avainhenkilöille tai kuluttaja- tai yritysasiakkaille, tai työpajoihin voidaan kutsua mukaan organisaationne ihmisten lisäksi asiakkaidenne edustajia.

Yhteen työpajaan osallistuu yleensä 4-12 henkilöä, ja sen normaali kesto on 2-4 h.

 

Asiakassegmenttien profilointi

 

On erittäin tärkeää yhdistää, kerätä ja analysoida organisaation asiakkaista saatavilla oleva tieto vahvaksi näkemykseksi, joka ohjaa kaikkien organisaation toimintojen, kuten myynnin, markkinoinnin, tuote- tai palvelukehityksen ja johdon arkista työtä.

Steps Helsinki voi tutkia asiakkaiden ostopolkua ja auttaa ymmärtämään heidän motiiveja ja tarpeitaan. Suunnittelija voi kerätä tietoa muun muassa haastattelemalla asiakkaita kasvokkain tai verkossa, keräämällä tietoa erilaisilla online- ja offline-työkaluilla kuten kännykällä, tai  havainnoimalla erilaisia myynti- ja ostotilanteita.

Asiakasprofiilit jakavat yhtenäisen asiakasmassan omiin erillisiin kohderyhmiinsä, joilla on erilaisia elämäntilanteita, asenteita, odotuksia, tarpeita ja toiveita. Asiakasprofiilit muodostetaan analytiikan, datan ja kvalitatiivisilla tutkimuksilla kerätyn ja täydennetyn tiedon perusteella.

Asiakasprofiilien avulla markkinointia, myyntiä, palveluita ja tuotteita on helpompi suunnitella sekä kohdentaa ja kustomoida relevanteille kohderyhmille.

 

Digitaalisen palvelumuotoilun konsultaatiot

 

Yhteistyömme on suositeltavaa aloittaa liiketoimintanne nykytilan kartoituksella. Ensimmäisen konsultaatiotapaamisen aikana Steps Helsingin suunnittelijalla ja strategilla on mahdollisuus perehtyä kanssanne uniikin kartoitustyökalumme avulla lähtökohtiinne, organisaationne ja tiiminne toimintaan ja sen asiakaslähtöisyyteen, liiketoimintanne ja markkinointinne kokonaisuuteen ja tulevaisuuden visioonne.

Tapaamisen keskeisimpänä tavoitteena on tunnistaa asiakkaidenne, organisaationne tai tiiminne suurimmat haasteet, ja tunnistaa asiakaskohtaamisiin, markkinointiin ja palvelumuotoiluun liittyvä innovaatiopotentiaali.

Steps Helsinki voi liiketoiminnan nykytilan kartoituksen ja konsultaatiossa käytyjen keskustelujen jälkeen tarjota tilanteeseenne parhaiten sopivia tuotantopalveluita, kouluttaa ja valmentaa henkilöstöänne, tai suositella uusia yhteistyökumppaneita.

Konsultaatiotapaamiseen olisi hyvä varata aikaa 1-2 h.

 

 

Digitaalisen palvelumuotoilun ja UX/UI-suunnittelun kumppanuussopimukset

 

Steps Helsinki tarjoaa asiakkailleen lyhyiden tai pidempien palvelumuotoilu- ja markkinointiprojektien ajaksi kumppanuussopimuksia. Kumppanuussopimuksella tarkoitetaan 2-12 kk mittaista yhteistyösopimusta organisaationne ja Steps Helsingin välillä. Pääosin kumppanuussopimuksemme ovat 2-6 kk mittaisia, ja projekti viedään tässä ajassa läpi tiiviissä yhteistyössä organisaationne kanssa.

 

 


 

Steps Helsinki tarjoaa ripeää, monipuolista ja asiantuntevaa apua ja tukea yritysten ja organisaatioiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen sekä lyhyen ja pitkän tähtäimen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Steps Helsinki toteuttaa ja suunnittelee yhdessä kanssasi kustannustehokkaat ja onnistuneet digitaaliset hankkeet, muut visuaaliset markkinoinnin projektit ja sisältömarkkinoinnin toimenpiteet, sekä fasilitoi, suunnittelee ja toteuttaa asiakasymmärrys- ja palvelumuotoiluprojekteja.

Lisäksi voimme valmentaa, kouluttaa ja konsultoida organisaationne henkilökuntaa.

Lähtökohtana on, että autamme asiakkaitamme menestymään ja rakentamaan parempia palvelukonsepteja, digitaalisia palveluita ja markkinointia.

Hinnoittelu on reilua ja läpinäkyvää ja perustuu joko suunnittelijan työpäivähintaan tai on tuntiperusteinen projektista riippuen.

Toimistomme sijaitsee Helsingin Suvilahdessa.

 


Ota yhteyttä, ja jutellaan lisää!

 

Ota yhteyttä jo tänään, jos haluat kysyä lisää tarjolla olevista palveluista tai digitaalisen markkinoinnin ja digitaalisen palvelumuotoilun konsultaation hyödyntämisestä.

 

icon_service_design