Skip to content

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, kysy lisää tai pyydä tarjous digitaalisesta palvelumuotoilusta tai markkinoinnista!

cropped-timantti_300_x_300_px.png

Palvelumuotoilun asiantuntijapalvelut

• Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu
• Asiakasymmärryksen kehittäminen ja syventäminen
• Kvalitatiiviset yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut
• Työpajat asiakkaillenne ja henkilöstöllenne

+

Markkinoinnin asiantuntijapalvelut

• Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden konseptisuunnittelu
• Sisältömarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi
• Visuaalinen markkinointiviestinnän suunnittelu ja tuotanto
• Konsultaatiot, koulutukset ja valmennukset

Iiris Konttinen, Suunnittelija, strategi, CEO


 +358 44 295 9564
iiris@stepshelsinki.fi
iiris.konttinen@stepshelsinki.fi

Toimin Steps Helsinki Oy:ssa CEO:na, ja yrityksen asiakkaiden palveluksessa suunnittelijana ja strategina.

Ennen oman suunnittelutoimiston perustamista olen työskennellyt monipuolisesti mm. verkkosivuprojektien, palvelumuotoilun, markkinoinnin, digitaalisen strategian ja fasilitoinnin parissa julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Taustani on Metropolia-ammattikorkeakoulussa, jossa olen opiskellut digitaalista muotoilua, brändäystä, graafista suunnittelua, markkinointia ja palvelumuotoilua, ja Helsingin yliopistossa, jossa olen opiskellut humanistisia tieteitä.

Ota yhteyttä, niin tutustutaan ja jutellaan lisää!

linkedin.com/in/iiriskonttinen
lifeofaplanner.fi

sanni

Sannimari Honkanen, Suunnittelija


+358 44 241 3416
sannimari@stepshelsinki.fi
sannimari.honkanen@stepshelsinki.fi

Toimin suunnittelijana Steps Helsinki Oy:ssa, ja opiskelen samalla taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella. Opintojeni aikana olen tehnyt liike-elämälle erilaisia palvelumuotoilun ja teollisen muotoilun projekteja, sekä näihin liittyvää asiakastutkimusta. Lisäksi opintoihini on sisältynyt ohjelmointia ja kuvitusta. Muotoilun kentällä erikoisalaani ovat palvelut, käytettävyys ja teknologia.

linkedin.com/in/sannimari-honkanen

jerry

Jerry Lahtinen, Myyntiassistentti


+358 44 240 3459
jerry@stepshelsinki.fi
jerry.lahtinen@stepshelsinki.fi

 Toimin Steps Helsinki Oy:ssa myyntiassistenttina. Minulla on viiden vuoden monipuolinen kokemus myynnistä ja asiakaspalvelusta.

linkedin.com/in/jerrylahtinen

 


cropped-timantti_300_x_300_px.png

Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas

Steps Helsinki on julkaissut tänä vuonna yrityspäättäjille suunnatun liiketoiminnan kehittämisen ja palvelumuotoilun Ostajan Oppaan. Tämä kattava opas on maksuton.

Liiketoiminnan kehittäminen & palvelumuotoilu — Ostajan Opas (PDF), 2017

ostajan_opas_steps_helsinki


Palvelumuotoilu — mitä se on ja mikä on sen hyöty liiketoiminnalle?

 

Palvelumuotoilu tarkoittaa erilaisten digitaalisten tai muiden palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä, empatiaan ja ihmiskeskeisyyteen perustuvia menetelmiä.

Strategialähtöinen palvelumuotoilu ja suunnittelu tarkoittavat yrityksen tai organisaation strategiasta johdettujen tavoitteiden ottamista projektien ja koko toiminnan tavoitteeksi. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ihmiskeskeinen suunnittelu siten että palvelu vastaa sekä asiakkaiden tutkittuja tarpeita ja toiveita, että palvelun tarjoajan ja tuottajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Palvelumuotoilu on ennen kaikkea asiakaslähtöinen ja osallistava tapa toimia ja haastaa samalla organisaatioiden ja tiimien olemassaolevia toimintamalleja. Palvelumuotoilu ohjaa tiimit pitämään tiivistä yhteyttä yllä asiakkaisiin. Näin organisaatiossa ymmärretään syvällisemmin omaa kohderyhmää. Tämän tiedon pohjalta voidaan innovoida uutta ja parantaa olemassaolevaa digitaalista ekosysteemiä, lisätä liiketoiminnan tuottoa ja jopa ylittää asiakkaiden odotukset.

Palvelumuotoilun ottaminen suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi ja strategiseksi kehittämiskohteeksi tuo kilpailuetua ja varmistaa, että liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan asiakas keskiössä.

Luodaan yhdessä paras mahdollinen asiakaskokemus!

 


YhteydenottoKiitos viestistäsi!

cropped-timantti_300_x_300_px.png